Сигнал до Цацаров за фалшификация на "Натура"

Национална асоциация „Българско Черноморие“ (НАБЧ) изпраща сигнал до главния прокурор
Сотир Цацаров за фалшификация при определянето на зоните от мрежата НАТУРА 2000. Става въпрос за ръководството за определяне на местообитанията с европейска значимост в България, който е официалният документ, служещ при полева работа за идентифициране на референтните (базисни) за България природни местообитания от Приложение 1 – Директива 92/43 ЕЕС.
Според НАБЧ документът е подправен в процеса на об…
Източник: Стандарт Нюз

Коментари

Share This Post