Категория: Образование

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ В специалност „Защита на националната сигурност“ се обучават специалисти в областта на националната, корпоративна и лична сигурност. Успешно завършилите се реализират в системата на МВР, Министерството на отбраната, охранителни фирми, банки и др. профили: Национална сигурност Защита от аварии и бедствия Корпоративна сигурност Език на преподаване: български Образователно-квалификационна степен: бакалавър…